O Inspektoracie

Od 01.05.2024 r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy jest:

Oksana Krak

Siedziba:  02-366 Warszawa
 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11          

Zarządzenie nr 7/2024 z 03.06.2024 r.
dotyczące zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

dokument pdf

Spis telefonów do pracowników PINB - tutaj Zmiana treści  ostatnia aktualizacja
 data: 2024-06-04
 osoba: Marek Nowak
 zakres: Zmiana treści