O Inspektoracie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (Dyrektor)

Andrzej Kłosowski

Siedziba:  02-366 Warszawa
 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11          

Zarządzenie nr 5/2022 z 28.03.2022 r.
dotyczące zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

dokument pdf

Spis telefonów do pracowników PINB - tutaj