Druki do pobrania
UWAGA
NOWE OBOWIĄZUJĄCE WZORY FORMULARZY

oznaczono *

I. UWAGA:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
przed 19.09.2020 r.


Nowe obowiązujące wzory formularzy oznaczono *

pozostałe formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

 * Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
  Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych
  wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami
  od zatwierdzonego projektu
  Informacja geodezyjna dot. usytuowania obiektu
  budowlanego
  Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu
  terenów przyległych
  Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów wymienionych
  w art. 56 Prawa budowlanego
  Karta ewidencyjna d/s statystycznych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
  od decyzji
  Zawiadomienie o przeprowadzeniu okresowej kontroli
  obiektu budowlanego
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  * Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)

II. UWAGA:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
po 19.09.2020 r.


Nowe obowiązujące wzory formularzy oznaczono *

pozostałe formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

 * Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)
  * Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 * Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
  Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego
 * Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 * Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)
 * Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 * Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
  Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych
  wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami
  od zatwierdzonego projektu
  Informacja geodezyjna dot. usytuowania obiektu
  budowlanego
  Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu
  terenów przyległych
  Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów wymienionych
  w art. 56 Prawa budowlanego
  Karta ewidencyjna d/s statystycznych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
  od decyzji
  Zawiadomienie o przeprowadzeniu okresowej kontroli
  obiektu budowlanego
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej