Informacje bieżące
 

Informacja dotycząca ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

Informujemy, iż zgodnie z opracowaną
przez MSWiA Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
Aby korzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy
dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl.
Skorzystaj z
pomocy, by wysłać do nas wiadomość.

 

!!! NOWY KOMUNIKAT !!!
27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy


Na podstawie Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m. st. Warszawy Nr 12/2019 z dnia 25.11.2019 r.
dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy Inspektoratu.
Zamiennie Inspektorat będzie pracował w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)

-> Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

-> Więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

-> Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym

-> Więcej

RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

-> Więcej

Opinia ornitologiczna

-> Więcej

Komunikat dotyczący zmiany siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

-> Więcej

Tabela rozebranych reklam wielkopowierzchniowych i innych obiektów budowlanych

-> Więcej

Informacja dotycząca publikacji w internecie

-> Więcej

Informacja dotycząca obiektów wielkopowierzchniowych

-> Więcej

Przyjmowanie pism drogą elektroniczną

-> Więcej

Komunikat dotyczący wyrobów zawierających azbest

       Informacje dotyczące postępowania w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest...
-> Więcej

Komunikat o opłacie skarbowej

-> Więcej

Kara pieniężna za nielegalne użytkowanie obiektu lub jego części – wyrok Trybunału konstytucyjnego

       Ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim stanowi podstawę nałożenia przez organ nadzoru budowlanego na inwestorów kary pieniężnej...
-> Więcej