Informacje bieżące

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy informuje, że nie dokonuje interpretacji przepisów obowiązującego prawa ani też nie wydaje opinii prawnych lub technicznych, zarówno w formie pisemnej jak i w postaci informacji zamieszczanych w internecie.

W związku z powyższym PINB dla m.st. Warszawy informuje również, że nie bierze odpowiedzialności za formę i treść materiałów umieszczanych przez osoby trzecie na stronach internetowych.

Powrót