Informacje bieżące

Z dniem 1 stycznia 2007 tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U z 2006 r. Nr 225 poz. 1635. Wszelkie informacje w Kancelarii PINB – tel. 022 326 15 42, 022 326 15 43


Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), czynność złożenia pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej w postępowaniu przed organem administracji podlega opłacie skarbowej.
(obecnie opłata ta wynosi 17 zł)


Do dnia 31.12.2019 roku opłatę skarbową należy dokonywać przelewem na rachunek:

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa


95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Tytuł wpłaty: opłata skarbowaOd 1.01.2020 roku opłatę skarbową należy dokonywać przelewem na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika


21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

Powrót